Jazyk:

Všechny body kategorie

E - vstupenka

Elektronická vstupenka (E - vstupenka) je pohodlný způsob nákupu kdekoli, kde máte přístup k internetu.

E - vstupenka si vytisknete sami. V případě, že při nákupu vstupenky nemáte okamžitý přístup k tiskárně, obdržíte ji e-mailem, abyste si mohli vybrat vhodný čas a místo pro její vytištění.

Odkaz na zakoupenou vstupenku také vždy najdete při přihlášení ke svému účtu.

Chcete-li vytisknout E - vstupenka, musíte si do počítače nainstalovat Acrobat Reader.

Každá E - vstupenka obsahuje unikátní čárový kód, který zaručuje pravost Vaší vstupenky a Vaše právo zúčastnit se akce.

Jak koupit vstupenku

Jak zakoupit vstupenku přes TICKETCONCERT.CZ


1. Navštivte naše stránky TICKETCONCERT.CZ

2. Vyberte událost

3. Zvolte ''koupit lístek'', což vás přesměruje na stránku, kde si budete moci vybrat preferovaná sedadla.
Varování! Akce nočního klubu jako pravidelné nezaručují žádná pevná místa, ať už standardní vstupenku nebo VIP sekci.

4. Vyberte si svá místa. V případě akce nočního klubu zvolte počet vstupenek

5. Klikněte prosím na ''Koupit vstupenku''

6. Vyberte způsob autorizace: Již registrovaný uživatel, Zaregistrujte se jako nový uživatel nebo pokračujte bez registrace

7. Vyberte způsob registrace a pokračujte dále

8. Vyberte způsob platby: Platba bankou nebo kreditní kartou

9. Pokračujte v nákupu

10. Po úspěšném odeslání platby obdržíte na Vaši e-mailovou adresu elektronickou vstupenku (PDF) k vytištění.

11. Vstupenky si můžete vytisknout také ze svého účtu, když se přihlásíte pomocí svého osobního přihlašovacího jména a hesla (nepředávejte své přihlašovací jméno a heslo třetím stranám).

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat zpět prostřednictvím formuláře pro zpětnou vazbu.

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti New Village,s.r.o. ohledně používání osobních údajů

INFORMACE O NAŠEM POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Naše stránky používají soubory cookie, abychom vás odlišili od ostatních uživatelů našeho zdroje. To nám umožňuje poskytovat vám pohodlné procházení našich stránek a také příležitost je vylepšit. Abyste mohli stránky nadále používat, musíte souhlasit s používáním souborů cookie.

Cookies jsou malé soubory skládající se z písmen a čísel, které váš prohlížeč ukládá na pevný disk vašeho počítače, pokud souhlasíte s jejich používáním.

Používáme následující soubory cookie:

Nezbytně nutné cookies. Jedná se o soubory nezbytné pro správné fungování našeho webu. Patří mezi ně například soubory cookie, které vám umožňují vstupovat do zabezpečených oblastí našich Stránek, přidat si produkt (vstupenku na akci) do košíku nebo používat elektronický platební systém.

Analytické/technické soubory cookie. Umožňují nám odhadnout a spočítat počet návštěvníků a také porozumět tomu, jak se pohybují po Stránce při jejím používání. To nám pomáhá vylepšovat stránky, například optimalizovat vyhledávání preferovaných událostí, zjednodušovat a zefektivňovat.

Funkční cookies. Tyto soubory cookie jsou potřebné k tomu, abychom vás rozpoznali, když znovu navštívíte naše webové stránky. To nám umožňuje přizpůsobit obsah Stránek vašim potřebám, pozdravit vás jménem a zapamatovat si vaše preference (například vaši volbu kategorie události).

Cílení na soubory cookie. Tyto soubory cookie zaznamenávají vaše návštěvy na webu, pamatují si stránky, které jste navštívili, a odkazy, které jste sledovali. Tyto informace používáme, abychom zajistili, že naše stránky a reklamy na nich zobrazené jsou co nejvíce relevantní pro vaše zájmy. Pro tyto účely můžeme tyto informace také sdílet s třetími stranami.

Všeobecné podmínky použití

Podmínky používání internetového prostředí TICKETCONCERT.CZ

Tyto podmínky použití jsou mezi New Village,s.r.o. a Kupujícím při nákupu vstupenek online na www.ticketconcert.cz

1. Pojmy

1.1. TICKETCONCERT.CZ je společnost New Village, s.r.o., ICO 05953413, která je zprostředkovatelem při uzavírání smluv o prodeji vstupenek mezi Kupujícím a Organizátorem.

1.2. Kupující – kdo si chce koupit vstupenku:

a) fyzická zletilá osoba, jejíž jednání není omezeno pravomocným soudním příkazem;

b) nezletilé vč. 14-18leté, kteří k provedení transakce vyžadují souhlas opatrovníka, pokud samostatně nerozhodují o svém příjmu;

c) právnická osoba, jejíž zájmy zastupuje zákonný zástupce;

d) řádně pověřené osoby všech výše uvedených osob.

1.3. Pořadatelem se rozumí právnická osoba nebo prodejce Vstupenek, který pořádá Akci a odpovídá za Vstupenky a všechna práva a povinnosti vůči Kupujícímu Vstupenky související s Akcí.

1.4. Smlouva o prodeji - smlouva, která je uzavřena mezi Kupujícím a Pořadatelem v okamžiku zakoupení Vstupenky, uskutečněné prostřednictvím internetové stránky TICKETCONCERT.CZ

1.5. Webové stránky – prostředí pro prodej vstupenek vytvořené a provozované společností za účelem nákupu Vstupenek na Akce pořádané Pořadatelem.

1.6. Vstupenka - tištěná vstupenka nebo elektronická originální vstupenka nebo Vstupenka zakoupená na místě před zahájením Akce, která opravňuje jejího nositele k účasti na Akce.

1.7. Akce - akce pořádaná Pořadatelem pro veřejnost (koncert, vystoupení, sportovní soutěž, pouť a jiná akce konaná za účelem pořádání volného času), kterou pořádá Pořadatel, a k účasti na které je nutné zakoupit Lístek.

1.8. Osobní údaje – veškeré informace o fyzické osobě, které lze použít k identifikaci osoby, vč. údaje jako jméno, osobní kód, kontaktní údaje.

2. Nákup vstupenky

2.1. Společnost New Village, s.r.o. vlastní a spravuje internetovou stránku, jejímž prostřednictvím může kupující a pořadatel mezi sebou uzavírat kupní smlouvy, tzn. Kupující si může zakoupit Vstupenku(y) pro účast na akcích pořádaných Pořadatelem.

2.2. S ohledem na zprostředkovatelské služby související s prodejem Vstupenek na Akce inzerované v internetovém prostředí WWW.TICKETCONCERT.CZ společnosti New Village, sro, New Village, s.r.o. a Pořadatel uzavřeli smlouvu o zprostředkovatelských službách při uzavírání kupních smluv.

2.3. New Village, sro, která je zprostředkovatelem při uzavírání kupních smluv, neodpovídá za obsah kupní smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem a Kupujícím prostřednictvím koupě Vstupenky, jakož i za závazky z ní vyplývající.

2.4. New Village,s.r.o., která je zprostředkovatelem při uzavírání kupních smluv, není povinna příslušnou kupní smlouvu plnit.

2.5. New Village,s.r.o., která zprostředkovává kupní smlouvy, vstupenky nevykupuje ani nevyměňuje. To může provést pouze pořadatel.

2.6. Podmínky kupní smlouvy uzavřené zakoupením Vstupenky vč. práva Kupujícího a povinnosti Pořadatele určuje Pořadatel, který je plně odpovědný za průběh Akce, jakož i odpovědnost za soulad obsahu Akce s reklamou.

2.7. Smlouva o prodeji se považuje za uzavřenou mezi Kupujícím a Pořadatelem okamžikem připsání ceny Vstupenky na zúčtovací účet společnosti New Village, s.r.o.

2.8. Po provedení platby kupujícím je společnost New Village, s.r.o. odešle zakoupenou Vstupenku/Vstupenky na emailovou adresu pošty určené kupujícím.

3. Prohlášení kupujícího

3.1. Kupující provedením akce na internetové stránce WWW.TICKETCONCERT.CZ potvrzuje, že:

3.1.1 splňuje podmínky uvedené v odstavci 1.2 podmínek užívání internetového prostředí TICKETCONCERT.CZ;

3.1.2 má právní prostředky k provedení transakce;

3.1.3 se zavazuje dodržovat tyto podmínky používání webových stránek.

3.1.4 při identifikaci své osobnosti při registraci jako stálý zákazník nebo při nákupu Vstupenky na stránkách TICKETCONCERT.CZ o sobě uvede údaje, které odpovídají skutečnosti (jméno, příjmení a kontaktní údaje: tel. číslo a e-mailová adresa) .

3.1.5 po registraci na Webových stránkách jako běžný zákazník uchovává své uživatelské jméno a heslo v bezpečí, aby se nedostaly do rukou třetích osob.

3.1.6 si je vědom toho, že při provádění úkonů na internetové stránce majitelů třetích osob pomocí jeho účtu věrného klienta se má za to, že provedl transakci účtu věrného klienta, a přebírá plnou odpovědnost za závazky související s provedením provedeným podobným způsobem.

3.1.7. ví, že každá zakoupená Vstupenka je jedinečná a kopírování a další prodej Vstupenky je zakázán a že QR kód Vstupenky Vás opravňuje k jednorázovému použití Vstupenky.

3. 1.8. ví, že je odpovědný za zneužití Vstupenky.

3.1.9. ví, že Pořadatel odpovídá za práva a povinnosti spojené se Vstupenkou.

3.1.10. ví, že nemá právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s Pořadatelem v době zakoupení Vstupenky v souladu s článkem 72, část 4, čl. 53 zakona o obligacich.

4. Kupujicí souhlasí

4.1. Při provádění každého úkonu a při zadávání údajů poskytnutých poskytnutých poskytnutých poskytnutých údajů a ručení za správnost údajů, jakož i za možné riziko spojené sposky

4.2. Pokud se Vstupenky nedorazily na e-mailovou adresu. E-mailovou adresu kupujícího do tří hodin od nákupu a platby je nutné zaslat MIT na adrese: e-mailem info@ticketconcert.cz

4.3. Vstupenky neupravujte, nekopírujte, nepřeposílejte, neprodávejte ani nereprodukujte.

4.4. Žádným nepoškozujte internetové prostředí TICKETCONCERT.CZ, v důsledku čehož může dojít k přetížení internetových stránek nebo snížení její funkčnosti, případně může dojít k jinému v důsledku, který nepříznivě způsobí nabízené stránky.

Při provedení takového jednání čekám plnou odpovědnost za škodu, kterou svým jednáním způsobím.

5. Kupujíci má právo

5.1. zakoupit vstupenky na kteroukoli akci, kterou má rád, z akcí inzerovaných na internetové stránce TICKETCONCERT.CZ

5.2. zaregistrovat se jako stálý zákazník společnosti New Village, s.r.o.

5.3. klást otázky související s nákupem Vstupenek, podávát stížnosti a návrhy a také zasílat petice e-mailem. Mail zákaznické podpory New Village, sro support@ticketconcert.cz

5.4. při nákupu Vstupenky použijte bonusový kód a případné další výhody. Slevy z bonusových kódů generuje také Pořadatel nebo smluvní partner Pořadatele a možnost jejich využití na webu poskytuje New Village,s.r.o.. Zároveň New Village,s.r.o. neovládá nárok na slevu při zakoupení Vstupenky za zvýhodněnou cenu nebo s bonusovým kódem (např.: sleva pro studenty, důchodce). Toto právo je ověřeno v místě konání Akce. Neoprávněné využití práva na plus dává Pořadateli právo znemožnit držiteli vstupenky vstup na Akci.

6. Společnost New Village, s.r.o. má právo

6.1. kdykoli jednostranně změnit podmínky užívání internetového prostředí TICKETCONCERT.CZ. Změny podmínek použití vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na webových stránkách www.myticket.lv

6.2. přerušit údržbu kupních smluv, tzn. zakoupení Vstupenky, pokud New Village, s.r.o. existuje podezření, že Kupující jedná nepoctivě nebo protiprávně, nebo jako Kupující vystupuje osoba, která nesplňuje podmínky uvedené v odst. 1.2. tyto podmínky použití.

6.3. omezit počet Vstupenek prodávaných prostřednictvím Webu na jednoho Kupujícího, a to na základě pokynů poskytnutých Pořadatelem, za použití příslušného technického nastavení.

7. Společnost New Village, s.r.o. povinni

7.1. Po provedení nákupu zašlete Kupujícímu Vstupenky na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím. pošta.

7.2. V případě, že Kupující ztratil nebo zapomněl heslo ke svému věrnému zákaznickému účtu, poskytněte mu možnost bezpečné změny hesla pro obnovení možnosti používat svůj věrný zákaznický účet.

8. Společnost New Village, s.r.o. nezodpovědný

8.1. Za případné výpadky ve fungování služeb poskytovaných třetími stranami, kvůli kterým může být při nákupu Vstupenky obtížný převod peněz.

8.2. Za nesprávné údaje poskytnuté Kupujícím vč. za nepřesnost aktuálního čísla účtu nebo emailové adresy. pošta.

8.3. Za škody spojené s předáním Vstupenky třetím osobám, pokud se Vstupenka dostane ke třetím osobám v důsledku zadání nesprávné emailové adresy. mail nebo automatické přesměrování nebo neplatné údaje o účtu běžného uživatele.

8.4. Za zničení, poškození nebo ztrátu Vstupenky zaslané Kupujícímu. Také společnost New Village, s.r.o. nenese odpovědnost za smazání/ztrátu emailu zaslaného na adresu. pošty Vstupenky z poštovní schránky nebo za poruchy, ke kterým došlo při tisku Vstupenky.

8.5. Za jakékoliv jednání Pořadatele vč. za soulad reklamy a obsahu Akce se skutečností, nahrazení nebo zrušení Akce. Veškeré reklamace související se Vstupenkou vyřizuje Pořadatel.

8.6. Za informace nahrané na internetovou stránku WWW.TICKETCONCERT.CZ Organizátorem, jakož i za informace získané na základě zde dostupných odkazů.

8.7. Za totožnost Kupujícího a uživatele Vstupenky nebo za případné škody s tím související.

8.8. Zodpovědnost New Village,s.r.o. v žádném případě nepřesáhne hodnotu Vstupenky zaplacenou Kupujícím.

9. Duševní vlastnictví

9.1. Společnosti New Village,s.r.o. vlastní všechna autorská práva k webu. Díla na webu jsou rovněž samostatně chráněna autorským právem, vč. použitý software, texty, databáze, grafika a barevná schémata dostupná na stránce.

9.2. Kupující a ostatní bez předchozího písemného souhlasu společnosti New Village, s.r.o. nejsou oprávněni k jakémukoli kopírování, distribuci, přenosu, překladu, zařazování do jiných databází, extrahování nebo jinému užívání webových stránek jako celku nebo jejich součástí.

9.3. Užívání internetové stránky nebo děl na ní obsažených kupujícím nebo jinou osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti New Village, sro. nebo odkazování na jeho obsah je protiprávní jednání a s sebou nese právní odpovědnost a povinnost nahradit škody způsobené protiprávním jednáním, jakož i ušlý příjem.

10. Zásady ochrany osobních údajů a zpracování osobních údajů

10.1. Zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro uchovávání osobních údajů, jejich shromažďování a zpracování, pokud byly k nákupu Vstupenky využity služby internetové stránky TICKETCONCERT.CZ

10.2. Zásady ochrany osobních údajů jsou navrženy tak, aby zajistily bezpečnost a ochranu osobních údajů kupujících za účelem jejich ochrany před nezákonným používáním jejich osobních údajů.

10.3. Společnost New Village, s.r.o., která je zpracovatelem osobních údajů kupujícího, se při implementaci zásad ochrany osobních údajů řídí zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími zákony Lotyšské republiky, jakož i zásadami stanovenými v Evropské unii Obecná data Nařízení o ochraně.

10.4. Společnost New Village, s.r.o. shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje Kupujících: jméno a příjmení, e-mailová adresa; e-mail a telefonní číslo a jméno stálého zákazníka, které umožňují identifikaci totožnosti Kupujícího a které Kupující zasílá na Internetovou stránku při nákupu Vstupenky nebo registraci jako stálý zákazník.

10.5. Kupující zakoupením Vstupenky nebo registrací běžného zákazníka souhlasí s tím, aby společnost New Village, s.r.o. může zpracovávat osobní údaje kupujícího. Součástí souhlasu je i právo společnosti New Village, s.r.o. k předání osobních údajů Kupujícího dalším společnostem, které jsou součástí stejné skupiny jako New Village, sro, a v případě změny vlastnictví ve společnosti New Village, s.r.o. - nabyvateli společnosti New Village, s.r.o.. Osobní údaje nejsou předávány dalším osobám.

10.6. Společnost New Village, s.r.o. má právo zpracovávat osobní údaje kupujícího bez souhlasu kupujícího za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona a smlouvy uzavřené mezi stranami a v případě potřeby je také využívat k ověřování transakcí.

10.7. Společnost New Village, s.r.o. se zabývá zpracováním osobních údajů Kupujícího v minimálním možném rozsahu, a to výhradně za účelem poskytnutí služby (zprostředkovatelské služby pro nákup Vstupenky, rozesílání newsletterů, vytváření platebních možností) a po dobu nezbytně nutnou. k dosažení účelů zpracování osobních údajů. Společnost New Village, s.r.o. má právo uchovávat osobní údaje kupujícího po dobu, než uplyne lhůta pro uplatnění reklamace.

10.8. Společnost New Village, s.r.o. zaručuje důvěrnost osobních údajů a zákonnost jejich zpracování.

10.9. Kupující má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, požadovat ukončení zpracování osobních údajů a výmaz nebo uzavření shromážděných osobních údajů, jakož i uzavření účtu pravidelné zákazník.

11. Servisní poplatek

11.1. K ceně každé Vstupenky zakoupené prostřednictvím Internetové stránky TICKETCONCERT.CZ se při nákupu Vstupenky připočítává servisní poplatek, jehož výše činí 30 Kč. Ve zvláštních případech mohou být k ceně zakoupené Vstupenky a servisnímu poplatku, které může pořadatel připočíst za Akci v souladu s dohodou uzavřenou mezi ním a třetí osobou, připočteny i další částky, které jsou povinné k úhradě. Pořadatel může dále nabídnout výběr služeb pro zajištění dalšího komfortu, jako je například catering na Akci, možnost parkování na parkovišti u Akce apod., které není Kupující povinen zakoupit. pokud tyto služby nechce využívat. V případě zrušení, odložení nebo z jiného důvodu bránícího konání akce se poplatek za službu internetové stránky TICKETCONCERT.CZ nevrací, neboť služba nákupu vstupenek byla klientovi poskytnuta. Samotnou výši vstupenky, bez servisního poplatku, má Klient právo požadovat pouze po Pořadateli.

12. Další ustanovení související s podmínkami užívání webových stránek společnosti New Village, s.r.o.

12.1. Podmínky používání nabývají účinnosti mezi společností New Village,s.r.o. a Kupujícím od okamžiku, kdy Kupující při nákupu Vstupenky nebo registraci jako stálý zákazník poskytne příslušné elektronické potvrzení o přijetí těchto podmínek použití.

12.2. Společnost New Village, s.r.o. má právo změnit podmínky použití zveřejněním informací o odpovídajícím obsahu na webových stránkách. Změny vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách.

12.3. Rozpor jakéhokoli ustanovení podmínek použití s ​​požadavky zákona nemá vliv na platnost a použitelnost zbývajících podmínek použití. Je-li některé ustanovení podmínek použití podle zákona ve vztahu ke kupujícímu jako spotřebiteli neplatné, vztahuje se na kupujícího, který není spotřebitelem (právnická osoba).

12.4. S ohledem na právní vztah mezi New Village, s.r.o. a Kupujícího vyplývající z používání Webových stránek, platí zákony Lotyšské republiky. Případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami při nákupu Vstupenek na stránkách www.ticketconcert.cz jsou řešeny jednáním, a pokud nedojde k dohodě, pak je-li Kupujícím právnická osoba, Případný spor, spor nebo nárok vyplývající z této smlouvy, která se jí dotýká nebo její porušení, zánik či neplatnost, bude řešen u Obchodního soudu v Praze, IČ: 05953413, písemně, složený z jednoho rozhodce a v souladu s pravidly tohoto rozhodčího soudu, a pro kupující jiných typů, příslušnost se určuje podle ustanovení zákona.

Kupující, který je spotřebitelem, má právo podat stížnost u Komise pro spotřebitelské spory, informace o níž lze nalézt na webových stránkách Rady pro ochranu spotřebitele, nebo podat stížnost prostřednictvím internetu v elektronickém prostředí otevřeném všem spotřebitelům Evropské unie, prostřednictvím kterého je možné řešit stížnosti související s internetovými obchodníky. Prostředí zjednodušuje řešení sporů souvisejících s tuzemskými i mezinárodními transakcemi. Prostředí se nazývá platforma ODR (Online Dispute Resolution neboli internetové řešení sporů) a je dostupné na https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.5. Tyto podmínky užívání stránek TICKETCONCERT.CZ jsou schváleny rozhodnutím představenstva společnosti New Village, s.r.o. a jsou platné do doby jejich aktualizace na webu.

Způsob platby

Seznam všech aktuálně dostupných platebních metod